• Min ledstjärna

  Jag vill se glada och trygga patienter som får förebyggande omvårdnad och bästa förutsättningar för sårläkning, motiverad personal och god vårdekonomi.
  Jag vill bidra till detta genom att erbjuda utbildning och rådgivning för ökad kunskap och engagemang kring professionell sårbehandling.

 

 

 • Med ökad kunskap kan sårläkningen främjas och patientens
  lidande minska
 • Behandla såret utifrån patientens och
  sårets tillstånd
 • Minska vårdkostnaderna för patienter med sår genom ökad
  kunskap i professionell sårbehandling
 • Behandla patienten med sår, inte enbart såret på patienten

 

Fakta om sårförekomst

”Ett svårläkt sår som behandlas utan diagnos t.ex. under 2 års tid 
(600 omläggningar och upprepade antibiotikakurer) kostar 595 000 kr. Med rätt diagnos och optimal behandling sker sårläkning inom 
6 månader till en kostnad av 20 000 kr” (ref. RiksSår).

Den senaste nationella mätningen av trycksår visar att andelen riskpatienter med förebyggande åtgärder mot trycksår ökar något. Andelen trycksår ligger totalt på 14% i landet men för riskpatienter är andelen betydligt högre, 38,9% (ref. www.SKL.se -2014.10-16).

Var 20:e sekund förlorar någon sitt underben som en komplikation av diabetes.

Mer än en million människor med diabetes måste amputera ett under ben som en konsekvens av deras hälsotillstånd. Det betyder att var 20:e sekund förlorar någon sitt underben som en komplikation av diabetes någonstans i världen (ref. IWGDF Guidelines 2023).

”Totalkostnaden för diabetiska fotsår i Sverige kan uppskattas ligga i intervallet 851 - 1625  miljoner SEK per år och medelkostnaden för ett fall av fotsår som lett till amputation är 249 000 - 462 000 SEK." I Sverige sker 1300 amputationer till följd av diabetes. Kostnaden för dessa beräknas till 324-601 miljoner SEK per år (ref. CMT Rapport 2009:1 från Linköpings Universitet av Kerstin Roback).