• Min ledstjärna

    Jag vill se glada och trygga patienter som får förebyggande omvårdnad och bästa förutsättningar för sårläkning, motiverad personal och god vårdekonomi.
    Jag vill bidra till detta genom att erbjuda utbildning och rådgivning för ökad kunskap och engagemang kring professionell sårbehandling.

 

Om mig

Jag har över 25 års erfarenhet av sårbehandling, både teoretiskt och praktiskt, och har ett stort engagemang i ämnet.

I mina tolv år i klinisk verksamhet som undersköterska och leg.sjuksköterska har jag behandlat patienter med bland annat operationssår, trycksår, bensår, fotsår och cancersår. Jag har också varit engagerad i sårgrupper, upphandlingar och utbildningar.

De därpå följande femton åren har jag arbetat i privata företag. På Johnson & Johnson som produktspecialist och på Mölnlycke Health Care även som försäljningschef och inom produktutveckling och utbildning. Här har jag skaffat mig stor kunskap om vilka förband och lösningar som erbjuds, hur dessa fungerar och ska användas på bästa sätt.

Min teoretiska sårkunskap har jag fått genom mitt kontinuerliga arbete med att utveckla och hålla utbildningar. Jag har också studerat sårläkning via universitetet i Cardiff (University of Wales collage of medicine, wound healing research unit) med professor Christina Lindholm som kursledare.

För att hålla min sårkunskap uppdaterad är jag medlem i olika intresseorganisationer såsom SSiS, EWMA, EPUAP och TVS. Jag hospiterar också regelbundet bland annat på olika sårcentra samt deltar på sårkonferenser och mässor. Att dessutom ha ett gott samarbete med företag som erbjuder förbandsmaterial och andra hjälpmedel ser jag också som viktiga kunskapskällor.