• Min ledstjärna

    Jag vill se glada och trygga patienter som får förebyggande omvårdnad och bästa förutsättningar för sårläkning, motiverad personal och god vårdekonomi.
    Jag vill bidra till detta genom att erbjuda utbildning och rådgivning för ökad kunskap och engagemang kring professionell sårbehandling.

 

Kontakt och länkar

Ta gärna kontakt så kan vi tillsammans öka livskvaliteten för patienter med sår!

Neselius Wound competence AB
Fogelmarksvägen 29
421 67 Västra Frölunda, Sweden

E-post: neselius@woundcompetence.se
Telefon: 0705 532 533
Org. Nr 556980-3975

 

Länkar

Sårsällskap

 

 Sårprogram och guidelines

 

Tidskrifter och böcker

 

Övriga länkar med sårkunskap eller artiklar

Patientföreningar