• Min ledstjärna

    Jag vill se glada och trygga patienter som får förebyggande omvårdnad och bästa förutsättningar för sårläkning, motiverad personal och god vårdekonomi.
    Jag vill bidra till detta genom att erbjuda utbildning och rådgivning för ökad kunskap och engagemang kring professionell sårbehandling.

 

Professionell sårbehandling

Jag är övertygad om att man kan öka livskvaliteten hos patienter med sår och därigenom också minska kostnaderna för sårbehandling inom sjukvården.

Mitt intresse för att utbilda i ämnet sårbehandling har funnits i hela mitt yrkesliv vilket jag praktiserat både i mitt arbete på vårdavdelningar och i privata företag som tillverkar förbandsmaterial. Jag håller också sårutbildningar på värdhögskolor i Västsverige och har studerat pedagogik på universitetet i Göteborg.

Genom kunskap om hur sår kan förebyggas och vad som påverkar sårläkningen kan man skapa goda förutsättningar för läkning och minska lidandet.

Om den såransvarige dessutom bedömer, genomför och utvärderar sårbehandlingen kontinuerligt kommer det att gynna både patientens välbefinnande, personalens motivation och sjukvårdens ekonomi.

Professionell sårbehandling har patientens välbefinnande i fokus där sårkunskap, teamwork, kontinuitet och ansvar för behandlingen har stor betydelse för sårläkningen.