• Min ledstjärna

  Jag vill se glada och trygga patienter som får förebyggande omvårdnad och bästa förutsättningar för sårläkning, motiverad personal och god vårdekonomi.
  Jag vill bidra till detta genom att erbjuda utbildning och rådgivning för ökad kunskap och engagemang kring professionell sårbehandling.

 

TRYCKSÅR-FÖREBYGGA OCH BEHANDLA
Göteborg 2 mars 2016

Jag vill tacka alla deltagare och utställare som gjorde dagen i Göteborg så lärorik och trevlig!

Extra tack till bitr. professor Elisabet Rothenberg som bidrog med sin kunskap kring nutrition
och hur det påverkar preventivt men också läkningen av sår. 

Detta fick deltagarana med sig:

 • Beskriva olika kategorier av trycksår och IAD (inkontinensrelaterad dermatit).
 • Identifiera riskfaktorer och använda Nortonskalan.
 • Utföra en korrekt hudbedömning.
 • Ge patienter en professionell preventiv behandling.
 • Bedöma risken för undernäring och nutritionens betydele vid trycksår.
 • Bedöma patienten och såret för att kunna ge en professionell sårbehandling.
 • Diskutera och hitta lösningar vid olika patientfall.
 • Åhörarkopior och kursbevis.

Jag vill tacka alla utställare som bidrog denna dag!

Abigo   BSN Convatec    Lohman

 Mölnlycke Health Care AB Nutricia Smith&NephewInvaCare 

TechnoMedica  3M BBraun

Registrering     

   

 

Ikon som bild

 

Klicka här om du vill ladda ner pdf format på inbjudan.

 

Klicka här för att se Program förmiddag och här för att se Program eftermiddag