• Min ledstjärna

    Jag vill se glada och trygga patienter som får förebyggande omvårdnad och bästa förutsättningar för sårläkning, motiverad personal och god vårdekonomi.
    Jag vill bidra till detta genom att erbjuda utbildning och rådgivning för ökad kunskap och engagemang kring professionell sårbehandling.

 

Ny avhandling av leg. sjuksköterskan Ulrika Källman

2015-08-26
Ulrikas studier ger stöd till hur vändscheman ska utformas.

Leg. sjuksköterskan Ulrika Källman driver det trycksårsförebyggande arbetet på Södra Älvsborgs sjukhus.
 Nu har hon forskat om olika aspekter av vändscheman och lagt fram sin doktorsavhandling vid Hälsouniversitetet i Linköping den 4 juni 2015.

Blodflödet varierar beroende på ställning.

Den mest fördelaktiga ställningen är att ligga tiltad åt sidan med 30 graders lutning.
 Det vill säga att patienten ligger med raka ben och inte ena benet böjt. Viktigt är dock att tänka på att avlasta hälarna i detta läge. Den är också att föredra nattetid då man inte behöver störa patienten nämnvärt för att vända och böja ena benet.

Ulrika Källmans forskning visar också att de läkemedel patienten har ordinerats kan ha betydelse för rörelseförmågan. Hon hoppas nu att hennes forskning ska bidra till framtida riktlinjer kring hur vändscheman kan och bör utformas.

Läs avhandlingen här i fulltext: Evaluation of Repositioning in Pressure Ulcer Prevention

Via Linköpings universitet: Linköpings universitet