• Min ledstjärna

    Jag vill se glada och trygga patienter som får förebyggande omvårdnad och bästa förutsättningar för sårläkning, motiverad personal och god vårdekonomi.
    Jag vill bidra till detta genom att erbjuda utbildning och rådgivning för ökad kunskap och engagemang kring professionell sårbehandling.

 

Nytt om trycksår 2014

2015-04-14
Reviderade riktlinjer för prevention och behandling av trycksår.

Nu finns nya internationella evidensbaserade riktlinjer i prevention och behandling av trycksår !

 

"Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline"

Denna guide kan du gratis ladda hem här: Updated 2014 Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf

Den första versionen av riktlinjerna publicerades 2009 och togs fram av National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) i USA och European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP).

Under EPUAP-konferensen i Stockholm augusti 2014 lanserades de nya reviderade riktlinjerna för prevention och behandling av trycksår. I den reviderade upplagan har även den australienska Pan Pacific Pressure Injury Allian- ce (PPPIA) deltagit. Totalt har 112 experter världen över läst den senaste forskningen, kritiskt granskat denna och föreslagit evidensbaserade rekommendationer till kliniskt verksamma personer.