• Min ledstjärna

    Jag vill se glada och trygga patienter som får förebyggande omvårdnad och bästa förutsättningar för sårläkning, motiverad personal och god vårdekonomi.
    Jag vill bidra till detta genom att erbjuda utbildning och rådgivning för ökad kunskap och engagemang kring professionell sårbehandling.

 

Ny kvalitetsstandard för äldreboenden

2015-04-18
Publicerat 13 april 2015

Ny svensk standard för bland annat äldreboenden publicerat 13 april 2015

"Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehab för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende"

"Denna standard anger krav på tjänster som levereras till äldre med omfattande biståndsbedömt behov i ordinärt och särskilt boende. Denna standard syftar till att säkerställa en god och säker omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering genom att utgå från den äldres behov. Denna standard är avsedd att användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av sådana tjänster samt kan användas som underlag vid, upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering".

Än så länge är den frivillig men jag hoppas att fler anhöriga men också äldre efterfrågar detta.

Den nya standarden slår fast vilka krav som finns för vård och omsorg för äldre som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på boende. Standarden har ett personcentrerat förhållningssätt och ska säkerställa en trygg äldreomsorg med självbestämmande och delaktighet för den äldre, ofta sköra och multisjuka, personen och de närstående.

I standarden finns en rad omvårdnadsområden, som sömn, nutrition, smärta, sår och fall, beskrivna. Om vårdgivaren till exempel vill ta reda på om den egna verksamheten följer kraven för sårbehandling och prevention, går det att följa den handfasta kontrollistan i standarden.

Jag tycker att det är bra att det bland annat skrivs att man ska (krav)

  • säkerställa att all personal har kunskaper om och får fortlöpande kompetensutveckling inom området sårprevention och sår (enligt bilaga 16)  och
  •   säkerställa att det finns tillgång till specialistkunskap inom området sår (enligt bilaga 13)

Du får tillgång till denna standard kostnadsfritt eftersom den är förbetald av 
Socialdepartementet och du kan ladda ner den här som pdf Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehab för äldre med ofattande behov i ordinärt och särskilt boende.